♀☂مُـــلٌـــكهُ الٌــــ✘ـــي☂♂

 

 سلـــآمـــ بــ בوستــ♥ـآنــ عزیـــــز

 ایـــــن وبـــ ـچنـــב تـــــآ نکتـــــہ בآرـہـ

 √• مخآطــ♥ــب خآصــ دآرـہـ

 √• شمـــــآرـہـ عمـــــومے میشہ

 √• نظـــــرخصوصـــــے ،عمـــــومے میشہ

 √• هروقتـــــ دلــــمـ ـبگیـــــره آپــ ـمیکنـــــمـــ

 √• تبـــــآבل لینکـــــ باهر وبـــــے ک خوشــــمـ بیـــــآב

!√• دیگہـــ عرضے ندآرمــــ ـبــ ـامیـــــב فـــــرבایـــــے روشـــــنـــ

√•الــــــــی

date: سه شنبه پانزدهم مرداد 1392time : 22:37 by : Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ|

ســـلامـ دوســــ جــونــــيا

15 آذر تولــــد عشـــقم،مــرد زندگيـــمه

الهي فداش بـــشــم.....

اومــدم اينــجا ي تولــد كوچــيك واســـش بگيرمـ

همگي دعوتينــــ 

خوش اومدين

بياين وسط همه دخمل پسرا

قر بديم

 

 

 اگه تو نبـــودی
مــن
بی دلـــیل ترین اتفـــاق زمیـــن بــودم
تو هـــستی
و مـــن
محکـــمترین بهـــانه ی خلقت شـــدم ..
تولدت هَپی مَپی

خـــب حالا بريم سراغ كادو ها و كيكــــــ

 

 

عزيزمـ آهنگـ صدايتـ با بـ دنيا آمدنتـ

زيبا ترينـ ترانهـ زندگيمهـ

نفسـ هايتـ تنها بهانهـ نفسـ کشيدنمـ و

وجودتـ تنها دليلـ زنده بودنمـ استـ

پسـ با منـ بمانـ تا زندهـ بمانمـ ...

تولدتـ مبارکـ . . .

 

date: جمعه هفتم آذر 1393time : 21:33 by : Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ| |