♀☂مُـــلٌـــكهُ الٌــــ✘ـــي☂♂

صفحـہ اصلے آرشـ ـیو مطالـ ـب ایمـ ـیل پروفـ ـایل طـ ـراح قالـ ـب

 

 سلـــآمـــ بــ בوستــ♥ـآنــ عزیـــــز

 ایـــــن وبـــ ـچنـــב تـــــآ نکتـــــہ בآرـہـ

 √• مخآطــ♥ــب خآصــ دآرـہـ

 √• شمـــــآرـہـ عمـــــومے میشہ

 √• نظـــــرخصوصـــــے ،عمـــــومے میشہ

 √• هروقتـــــ دلــــمـ ـبگیـــــره آپــ ـمیکنـــــمـــ

 √• تبـــــآבل لینکـــــ باهر وبـــــے ک خوشــــمـ بیـــــآב

!√• دیگہـــ عرضے ندآرمــــ ـبــ ـامیـــــב فـــــرבایـــــے روشـــــنـــ

√•الــــــــی

سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 ساعت 22:37 توسط Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

ﭘﺎﺷﻮ ﺩﻳﮕﻪ ﻋﺼﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰﻱ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ ﻛﺮﺩﻩ
ﺟﺎﺩﻩ ﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﻧﺒﺾ ﺍﺣﺴﺎﺳﻤﻮﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺰﻧﻪ
ﻛﺎﺭﻩ ﻫﻤﻤﻮﻧﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ
ﺗﻮ ﻣﮕﻪ ﺍﻭﻧﻲ ﻧﺒﻮﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺷﻚ ﺭﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﺶ ﻫﻮﺱ ﺻﺪﺍﻱ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﻟﻢ
ﭘﺲ ﻧﺬﺍﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﻢ،ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻱ
ﺁﺧﻪ ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﺗﻮ ﻳﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺎﺷﻘﻴﻤﻮ
ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻢ
ﻭﻟﻲ
ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻥ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻱ ﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﺍﻳﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﻲ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮕﻴﺮﻡ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﺨﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺑﻲ ﺁﻫﻨﮕﺎﺕ
ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﻧﺬﺍﺭ ﺩﻳﺮ ﺑﺸﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻢ
ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻣﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻲ ﺩﻝ ﺩﻧﻴﺎﺭﻭ ﺧﻮﻥ ﻛﺮﺩﻱ ؟؟؟
ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻢ ﺭﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻱ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻱ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﺮﺩﻧﻲ
ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺯﺕ ﭼﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ
ﻧﮕﻮ ﺩﻳﮕﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮﺵ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﮕﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻛﻲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺭﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻲ
ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺰﺍﺭﻩ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ...
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ

یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 ساعت 16:16 توسط Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

زشتِ بیریختِ بی احساس
بله با خودتم ...
بدجنسم هستی
دوسِتَم ندارم اصن
همش یه کم دوسِت دارم
حرص درار
بی ادب :(
زشت
یِ یِ ی ِ یِ
خودتم کم داری
ملتم خودتی
عجب و کوفت
کوفت نه :(
بی تربیت
زبون درازی
دلم خواست اصن .
آخِیْشْ ...دلم خنک شد ^_^

یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 ساعت 16:9 توسط Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

" آغـوشـِ " تـُو گـُنـآه نیستــ 

مَـن دَر " آغـوشـِ " تـُو اَمنیّت راَ اِحسـاَس کـَرده اَـم 

کـ ِه دَر ـهیـ ـچ گـُنـاَهـی اَمنیَّت مـَحسـوس نیستـ 

" آغـوشـِ " تـُو گـُنـآه نیستــ 

مَـن دَر " آغـوشـِ " تـُو زیبـاَیـی هـاَ راَ لـَمس کـَرده اَـم 

کـ ِه دَر ـهیـ ـچ گـُنـاَهـی زیبـاَیـی مَلمـُوس نیستـ 

پـَس اَمـاَنـَم بــِده 

کـ ِه تـاَ اَبــد دَر دِل اَیــن زیبـاَیــی 

اَراَمــِش یـاَبـَم


یکشنبه هجدهم آبان 1393 ساعت 12:29 توسط Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

 

 

چه حس خوبیه وقتی ،

اینجوری میکشوندت توو بغلش ...

مخصوصاً وقتی قهر باشین ...

ترشحات خوبی هایت
به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است
سبک تر شده ام حالا،مثل پروانه
استشهاد سلولهای بدنم گواهی میدهد
به بیکران شدن روحم در انزوای جسمت
من در ترانه های تو غرق شده ام
جنگ دست و پایم بی فایده است
وقتی روحم را از چنگم در اورده ای
من با تو زنده ام یا مرده ؟

پنجشنبه هشتم آبان 1393 ساعت 11:11 توسط Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

 

حســــــــ بودنت قشنگ تریـــ ـــ ــن حس دنیاست

تو ڪـﮧ باشی ..

هر روز را .. نـــ ــــــ ــــ ـــــه!

هر ثانیه را .. عشــ ♥ــ ــ ♥ـق است !!

 

حـِسآدَت یـآ خِسـآسَـت ؟
اِسـمَش رآ هـَرچـِه میخـوآهـی بُـگـذآر ،
مـَن میخـوآهَـم تـو فَقَـط عَـزیـزِ دِلِ مـَن بـآشـی...!!!

 

 پسری که با عشقش مثل یه "پرنسس" رفتار میکنه

مشخصه که تو دستای یه "ملکه" بزرگ شده ...

 

جمعه یازدهم مهر 1393 ساعت 11:37 توسط Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

 

✘ ســرم رآ شــایـــב בیــگـــرآטּ בر نبــפּבتـــــ گــــرمــ ڪـننـב✘

✘ امــــــآ...✘

✘בلــــــــم رآ هـــــــرگـــــــز ... ! ✘

✘تمــــــآم اڪـسیـــــژטּ هـــــآے בنیــــآ رآ هـــم بیـــآورنـــב ✘

✘ بـــﮧ ڪـــآرم نمـــــے آیــــב! ✘

✘ مــــטּ پــــــر از هــــפּاے « تـــــــפּام »...... ✘

پنجشنبه دهم مهر 1393 ساعت 20:43 توسط Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

 

 

وَقتي مآ ┊نآبْ┊بُوديمْ . . . !!!

شُمآ روي پآيِ ┊مآميتْ┊خوآب بودي . . . !!!

دَرگير┊ اِنشآتّ ┊بودي . . . !!!

هآتْ بودي با اينْ كِه بآهآشْ ┊كآتْ┊بودي . . . !!!

تو فآزْ ┊وآتسْــــ آپْ┊ بودي . . . !!!

تو كفِ ┊لآيْكآتْ┊بودي . . . !!!

 

☂☂ –☼☼☼ –☂☂

 

طـــ ــرف بــــ ــــ ـــا همــــ ــــه  ميـــ ـــ لــــ ـــــآ ســـــ ـ ــــــة :))))))

بــــعــــــد ميـــــگـــ ـــِ تنــــــهــآ يـــ ــِ  يــــه حـــ ــ ســــه خاصــ ـــه :))))))

بشـــ ــــيــ ــــ ـــن گوهـــ ـــتـــ ـــو بخــــور باو ايـــــــ ـــــ ــــشــــ ـــــــ ــــ !!!!

 

 

 بــآ┊مَن┊خيلي سَخـــته ┊مــــــآ┊شُدن . . . !!!

هِع ! ولي خُبـــــ┊تَوآنآ┊بُود هركه بآ مآ بُود . . . !!!

سه شنبه یکم مهر 1393 ساعت 14:29 توسط Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

 

طـــعم اولیــن هم آغــوشــی با تو را

حتـــی در بهشت هم نمیتــوانم تجربــه کنم ..

زمیــن به کنــار ..!

 

 

اخمهای تو

 

بالاترین لذت دنیاست..

 

ای بهانه تمام لوس شدن های من ..!

 

صدای پایت خوش آهنگی بود

برایم عمیقتر از مثنوی سکوتت گویاترین

 نجواهای عاشقانه و نگاهت صمیمی ترین پیوند

 

 

یکشنبه نهم شهریور 1393 ساعت 9:37 توسط Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ