♀☂مُـــلٌـــكهُ الٌــــ✘ـــي☂♂

 

 سلـــآمـــ بــ בوستــ♥ـآنــ عزیـــــز

 ایـــــن وبـــ ـچنـــב تـــــآ نکتـــــہ בآرـہـ

 √• مخآطــ♥ــب خآصــ دآرـہـ

 √• شمـــــآرـہـ عمـــــومے میشہ

 √• نظـــــرخصوصـــــے ،عمـــــومے میشہ

 √• هروقتـــــ دلــــمـ ـبگیـــــره آپــ ـمیکنـــــمـــ

 √• تبـــــآבل لینکـــــ باهر وبـــــے ک خوشــــمـ بیـــــآב

!√• دیگہـــ عرضے ندآرمــــ ـبــ ـامیـــــב فـــــرבایـــــے روشـــــنـــ

√•الــــــــی

سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 22:37نویسنده Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

دستام تو دست عشقمه دنیارو من دارم

قد خدای آسمون من تو رو دوست دارم

با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم

قسم به تو که تا ابد تویی عزیز ترینم

با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم

امشب تو اوج آسمون کنار ماه میشینم

نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس

منو تو مال همیم دنیا ماله ما دوتاست

بده دستاتو به من ماه نقره کوب من

با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من

 

 

چهارشنبه یکم مرداد 1393 16:46نویسنده Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

 

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!

 مکـــث میکنـــــم ...!

 انگـــــار در " زیباییــ ــت " چیـــــزی را ,

 جـــــا گذاشتـــــه ام !

 مثلــــــــــا"...

 در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش ♥

 در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی 

 

 

 

آغــوش من فقـــط به انــدازه تــــــو جــا دارد ...

این تمـــام لـــذت مــن است ...

وقتــی با اصـــرار مــرا می خــوانــی ...

آغــوش مــن فقــط به انــدازه تــــو جــا دارد و بس !

بـــاور نمــی کنــی ...؟

همــین لحــظــه

چشــمهــایت را ببنـــد ...

خیــال مــرا در آغــوش بکــش ...

ببیــن لبـریـز می شــوی از عـشــق ...

از مــــن ...

از نیــازی آمیــختــه به شـــرم ...

 

 

چهارشنبه یکم مرداد 1393 11:41نویسنده Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✘

پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 20:14نویسنده Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

 جـوهـَرِ خـوבڪار تـَمــآم شـُב!

 

اورآق בفـتـَرمــ تـَمـآمــ شـُבنــב!

 

  بـ ـآرِشِ چـَشمـ ـآنـَم هـَم بــِﮧ اِتـمـآم رِسـیــב !

 

خـُבآیـــــآ !!

 پـَس مـَטּ ڪے تـَمـآم مـیــشـَومــ! 

                       

 

مـَטּ بـرآے مُـرבטּ ؛

 بــﮧ چـیـزے قَـوے تـر از مَـرگـ اِحـتـیـآج בآرَ Ґ{!!!}  

 

 

ـایـטּ روزهـآ چـه بیهـوבه مـנּـتظر Ґ،

 مثـل تمـامـ صـנּـבوقـ هاے زرב پُـستـ {!i} 

 

 

 

یکشنبه یکم تیر 1393 11:3نویسنده Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✘

 

 

چـه کــار بــه حـرفـ ــــ مـردم دارم

زنـدگــی مـن همیــن استــ ــــ ...

شبـ ـــکـه می شـود

روی تــختم دراز میــــــکشمـــ ...

عـاشقـانه ای مـی نـویســـم ...

خیـــره مـی شــوم بـه عکســتــ ـــــ

و بـا خـودم فکـر مـی کنـــم

مگــر مـی شــود تــو را دوستــ ـــ نـداشـتــ ـــــ !!!!...
 
 
 

 

 

 

بـَـرای تـُـو میــــِ نـویسَـمـــ کـه بـُـودَنتـــــ بـَهار

 

و نـَبودَنتـــــ خـَزانیـــــِ سـَرد اَستــــــ

 

تـُـوییــــــِ کـه تـَصـَوُرِ حُضورتــــــ سیــنه بیــــِ رَنگـــــ

 

کاغـَذم را نَقشــــ سـُرخ عشـــق می زَند

 

دَر کـَـویر قـَلبـَم از تــُو

 

برای تــُو می نویسـَم .......

 

ای کاش دَر طـــلوعِ چـشمـــانِ تــُو زندِگی می کـــرد

 

تـا مثل باران  آن گـاه زَمان را دَر گوشـه ای جـا می گـُذاشتَـــم

 

وَ به شـــوقِ تُــ و اَشک می شُــدَمــ

 

و بـر صـــورتــــــِ مـه آلـــودَتـــــــ مـی لـَغزیدَمـ........

 

ای کـاش باد بـُـودم

 

و هـَمه عـَصر را دَر عـُبور می گـُذرانَـــــدم

 

تـا شاید جــاده ای دُور هــَنوز بـُـوی خـُـوب پیــــراهـَنتــــــــ.....

 

را وقتی اَز آن می گـُذَشتـی دَر خـُود داشته باشـــــ......

 

که مـَرهـَ میـــــِ شـَود برای دلتنگیـــــــ هایم

 

 
+خــدا جــووونم بی نهایتــــــ دوستتـــــِـــ دارم ......!
+ از همه اوناییــــــــِ که به یادم هستـَن ممنونــــم...!
 
 

 

شنبه سوم خرداد 1393 20:12نویسنده Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷالــــــــــــيƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✘ѕнιк-gнαĻєв